Sóc en Jordi Torres Isach , Osteópata D.O  MROE nº 410 i Fisioterapeuta Col. 3705.

Desde que tinc ús de coneixement sempre he volgut ajudar als demés, sempre m´ha agradat ser pròxim als demés i intentar la comprenssió de la meva professió , consagrant la meva vida laboral al estudi, investigació i desemvolupament  de la osteopatía. Fa més de 15 anys que em dedico a la professió ,i després d´haber treballat a diferents llocs he decidit montar la consulta al lloc on visc, un lloc que pot ajuda  al pacient a entrar amb  contacte amb  la naturalesa i amb si mateix, o sigui amb la seva salut. Un lloc on la pau i la tranquilitat ajudi a pensar amb el que es fa el dia dia, i com ho podem millorar, ja sigui de cos , ment , o els habits de la vida cotidiana.

M´encanta enedre la meva professió  i  difondrela per poder ajudar –vos i acompañar-vos  de una manera holística.