TIPUS 1:

Partim per la femta  més dura i menys hidratadA de totes. Posseeixen forma de “pelotilla”, són arrodonides i bastant dures, per la qual cosa es fa bastant difícil la seva expulsió.
Si la nostra femta posseeixen aquest aspecte, significaria que estaríem passant per un moment de restrenyiment bastant fastiguejat. Davant això jo sempre recomano un kiwi al matí, com ja us vaig dir en el post sobre com és la planta del kiwi. Això juntament amb una miqueta d’exercici i ràpidament tornarem a tenir una femta normal (els tipus 3 i 4).

TIPUS 2:
En aquest tipus de femta seguiríem passant per un procés de restrenyiment però menys perillós i dolorós que l’anterior. Aquesta femta segueixen tenint forma de pelotilla però no separades, podríem dir que la hez és un cúmul de pelotillas unides en les quals es distingeixen perfectament els límits entre les unes i les altres.
Com sigues que l’explicació ha estat una mica “caca”, millor vegeu la imatge recopilatòria i sabreu al que em refereixo.

TIPUS 3:
Aquí ja entrem en el que podríem denominar “femta normal”. La forma de la tipus 3 va a ser la d’una salsitxa però que al no estar hidratada d’una forma perfecta, va a tenir la superfície una mica resseca i esquerdada, alguna cosa així com la sorra d’una rambla en la qual fa molt temps que no passa aigua.
Així i tot, aquest tipus de femta juntament amb les tipus 4 són les perfectes i les que hauríem de tenir.

TIPUS 4:
Aquestes posseeixen la forma anterior de salsitxa però amb l’extra d’aigua que les fa perfectes per ser expulsades. No solen posseeixen rugosidades en la superfície ja que són llises.
Anem… que seria LA CACA PERFECTA .

TIPUS 5:
Aquí comencem a denotar un excés d’aigua en la femta. Això va a provocar que a poc a poc es vagi perdent la forma i estructura de salsitxa i passin a ser més una massa que una altra cosa.
En les tipus 5 aquesta massa encara té certa forma, les seves vores estan definides, però ja podríem a començar a parlar d’una petita diarrea, encara que gens per preocupar-se.

TIPUS 6:
Aquesta femta ja són amorfes i irregulars, pràcticament són una massa formada per trossets petits i esponjosos. Ja estaríem parlant de femta diarreicas o un principi de diarrea.

TIPUS 7:
Aquí arribem a la femta més líquida de totes, ja que en aquestes pràcticament no hi ha matèria sòlida i tot és líquid. Crec que pràcticament tothom hem passat per elles o hem estat entre les tipus 6 i 7 alguna vegada, per la qual cosa les dades escatológicos i les conseqüències d’aquest tipus de femta crec que estan més que clares, no?.
Aquest tipus de femta recorden una mica a les deshidratacions pel bacteri Vibrio cholerae(sí, la del còlera),que provoca la famosa femta “aigua d’arròs”. La veritat és que encara que no sapigueu gens de microbiologia, només necessiteu veure aquesta imatge per imaginar-vos com han de ser la femta de líquides i les impressionants quantitats de líquid que s’expulsen