El osteópata tracta amb el concepte de globalitat del pacient. Utilitza essencialment les mans tant per a l’exploració com per al tractament. El osteópata segueix una metodologia rigorosa i sistemàtica durant el desenvolupament de la consulta.
Realitza:
o Una anamnesi detallada i extensa.
o Un examen clínic minuciós.
o Un diagnòstic d’exclusió al tractament osteópatic en vista de remetre al pacient al professional sanitari mes adequat.
o Un balanç osteópatic o diagnòstic osteópatic específic.
o Un tractament osteópatic i consells d’higiene de vida .

Els mitjans per realitzar el balanç osteópatic es componen de:
o Un interrogatori dels antecedents i la manera de vida del pacient.
o Informació donada per exàmens de biologia , radiològics i tot tipus d’examen paraclínic.
o Tests manuals de mobilització i exploració funcional.
o Palpació dels micromovimientos dels teixits i avaluació de les restriccions .