La PNIE (Psiconeuroinmunoendocrinología) no és una disciplina única sinó que es tracta d’una interdisciplina, la qual considera a l’ésser humà com un individu íntegre, no només com la suma dels seus sistemes.

Després de l’evidències clíniques i experimentals que corroboren la interrelació entre el sistema nerviós, l’endocrí, l’immune i l’aparell psíquic, es passa a un enfocament integrador, on tot té a veure amb tot, bastant un canvi en un dels sistemes perquè repercuteixi en la resta, proporcionant-nos aquesta visió més holística un nou pensament sobre la salut i la malaltia.

Per tant, parlem de la connexió entre la ment i el cos, i aquesta interdisciplina és l’encarregada de proporcionar respostes, ajudant-nos a entendre com les emocions es transformen en substància químiques que influeixen en el sistema immunològic i en els mecanisme de curació del cos.

La PNIE és una oportunitat de treballar interdisciplinariamente, permetent als professionals de la salut (des de la seva pròpia especialitat) tenir una visió integral de l’ésser humà, tractant a l’ésser humà com un tot i ajudant-ho a trobar l’equilibri.

“El nostre cos està preparat per resoldre els seus conflictes, però moltes vegades no troba les condicions necessàries per fer-ho, no ho cuidem suficientment. Si cadascun coneix què és el que li ajuda i el que li perjudica, podrà prendre part activa en la recuperació de la seva salut. Si solament tractem els símptomes quan apareixen, el problema es repetirà, perquè no intervenim en la causa d’aquests símptomes.”